Адреса:Ірпінь,

вул.Пролетарська 40

Е-mail:sport_irpin@ukr.net
 Додаток

до наказу Мінсім’ямолодьспорту

від “ 13” травня 2009 р. № 1591

 

Перелік

документів, які повинна мати

дитячо-юнацька спортивна школа

 

Для загальної діяльності:

 

1. Статут спортивної школи, довідку про державну реєстрацію.

2. Ліцензію на здійснення платних послуг (за умови надання послуг).

3. Паспорт спортивної споруди (за наявності власних споруд), наявність договора на використання інших спортивних споруд.

4. Свідоцтво про категорію спортивної школи та атестації.

5. Копії матеріалів державної атестації спортивної школи.

6. Накази та розпорядження з основної діяльності спортивної школи.

7. Штатний розпис.

8. Кошторис або план використання коштів.

9. Накази з особового складу.

10. Особові справи працівників.

11. Посадові інструкції працівників спортивної школи.

12. Книгу обліку трудових книжок працівників.

13. Журнали обліку вхідної та вихідної кореспонденції.

14. Колективний договір між адміністрацією і профспілковим

комітетом (у разі наявності).

15. Інструкції з техніки безпеки, журнал обліку нещасних випадків.

16. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки та охорони праці.

17. Табель обліку робочого часу працівників спортивної школи.

18. Протоколи загальних зборів (конференцій) колективу спортивної

школи та ради спортивної школи(у разі наявності).

 

Для організації навчально-тренувальної і спортивної роботи:

 

1. Річний план роботи, який включає аналіз роботи за минулий рік та розділи організаційної, виховної, навчально-тренувальної, спортивної, методичної, фінансово-господарської роботи, підвищення кваліфікації, роботи із загальноосвітніми навчальними закладами, медичного забезпечення, роботи з батьками, внутрішнього шкільного контролю.

2. Календарний план змагань та навчально-тренувальних зборів.

3. Тарифікаційний список тренерів-викладачів.

4. План комплектування.

5. Особисті картки спортсменів, особисті картки тренерів-викладачів

6. Заяви вихованців.

7. Списки навчальних груп.

8. Книгу обліку і видачі свідоцтв про закінчення спортивної школи.

9. Протоколи засідань тренерської ради.

10. Розклад занять.

11. Навчальні програми з видів спорту, затверджені Міністерством України у справах сім’ї, молоді та спорту.

12. Річні статистичні звіти за встановленою формою.

13. Індивідуальні плани підготовки вихованців на етапах спеціалі-зованої базової підготовки та підготовки до вищих досягнень; навчально-тренувальні плани для груп початкової підготовки та попередньої базової підготовки.

14. Протоколи здачі вимог вихованцями спортивної школи.

15. Книгу обліку виступу на змаганнях (протоколи змагань, виписки з протоколів).

16. Книгу обліку розрядників та присвоєння спортивних звань.

17. Журнали обліку роботи кожної навчальної групи.

18. Журнал реєстрації інструктажів з техніки безпеки під час навчально-тренувальної та змагальної роботи з вихованцями.

 

Примітка: У разі виробничої необхідності дитячо-юнацька спортивна школа використовує додаткові документи, необхідні для забезпечення діяльності школи на належному рівні, а також створює власні документи для використання в практичній роботі.

Річні статистичні звіти ведуться відповідно до встановленої форми № 5-ФК, № 5-ФК (зведена).